Jauniešu garantijas

 

     Lai palīdzētu jauniešiem atgriezties izglītībā vai iekļauties darba tirgū, sākot ar 2014.gadu Latvijā tiek ieviesta Jauniešu garantija.  

    Jauniešu garantija attiecas uz jauniešu, kas nemācās vai atstājuši formālo izglītību, iespēju saņemt dažāda veida atbalstu, lai uzlabotu savu konkurētspēju darba tirgū, tajā skaitā - subsidētās nodarbinātības pasākumus, apmācības un izglītību. Jauniešiem tiks piedāvāts atbalsts darba meklēšanā un pamatkompetenču apgūšanā, karjeras konsultācijas, kā arī atbilstoši profilēšanas rezultātiem iesaistīties atbilstošākajā pasākumā.

    Jauniešu garantijas galvenā mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem (ieskaitot), kuriem pēc reģistrācijas Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) vai jauniešu garantijas klienta statusa saņemšanas 4 mēnešu laikā tiek piedāvāts kvalitatīvs darba, mācekļa prakses, stažēšanās, kā arī izglītības piedāvājums, tajā skaitā izglītības programmas, kuras pabeidzot tiek iegūta atzīta profesionālā kvalifikācija.

   Jauniešu garantijas pasākumi tiks piedāvāti tiem jauniešiem, kas būs reģistrējušies kā bezdarbnieki NVA vai saņems jauniešu garantijas klienta statusu. Jauniešu garantijas klienta statuss tiks piešķirts jauniešiem, kas tiks iesaistīti Izglītības un zinātnes ministrijas 1 un 1,5-gadīgajās profesionālās izglītības programmās.

    Atsevišķi jauniešu garantijas pasākumi būs pieejami arī jauniešiem vecumā 25-29 gadi - viņiem tiks piedāvāts atbalsts darba meklēšanā, dalība konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos, karjeras konsultācijas, atbalsts komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, subsidētās nodarbinātības pasākumi un iesaiste 1 un 1,5-gadīgajās profesionālās izglītības programmās.

     Jauniešu garantijas īstenošana izpaudīsies kā:

1) līdz šīm īstenoto aktīvās darba tirgus politikas pasākumu apjoma palielināšana jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem;

2) 1-gadīgu un 1,5-gadīgu profesionālās izglītības programmu īstenošana, radot iespēju īsā laikā iegūt kvalifikāciju un integrēties darba tirgū tiem jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kas dažādu iemeslu dēļ neturpina mācības un nav atraduši darbu;

3) jauna projekta īstenošana pašvaldībās ar mērķi atgriezt izglītībā un iesaistīt darba tirgū neaktīvos jauniešus vecumā no 13 līdz 24 gadiem.

    Detalizētāka informācija par „Jauniešu garantijas" ieviešanas mehānismu un plānotajiem pasākumiem jauniešu atbalstam pieejama pievienotajos dokumentos.

Informatīvais ziņojums par  jauniešu garantijas īstenošanu Latvijā 2014.-2018.gadāpdf.gif - 641 B

Informatīvais ziņojums „Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros" 1. un 2.kārtas īstenošanu"pdf.gif - 641 B 

The national Youth Guarantee Implementation Plan 2014-2018 (YGIP)pdf.gif - 641 B

 

Materiāla sagatavošanai izmantota informācija no Izglītības un zinātnes  ministrijas portāla http://www.lm.gov.lv
Kalendārs

«

»
P
O
T
C
P
S
Sv


Aktualitātes integrācijā

11.02.2019.
Apstiprināto „Ēnotāju” saraksts Jelgavas pilsētas pašvaldībā
08.02.2019.
Jaunieši var saņemt pašvaldības atbalstu savu ideju realizēšanai
07.02.2019.
“Poļu kulinārās tradīcijas karnevālu laikā”
05.02.2019.
Fotoizstāde par Baltkrievijas sasniegumiem sportā
05.02.2019.
Pasākumi, atzīmējot Lietuvas Republikas proklamēšanas 101.gadadienu
01.02.2019.
"Pasakas starpkultūru stilā"
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde © 2019