2018

 

Ēnu diena Jelgavas pilsētas pašvaldībā

2018.gada 14.februārī plkst.8:15

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC), Svētes ielā 33, Jelgavā

 

“Ēnu diena Jelgavas pilsētas pašvaldībā” ir paredzēts 6.-12. klašu skolēniem, pieteikumus jānosūta līdz 07.02.2018. uz e-pastu: jelena.grisle@dome.jelgava.lv  

 

 

Apstiprināto „Ēnotāju” saraksts Jelgavas pilsētas pašvaldībā

 

 

 PIETEIKUMA VEIDLAPA 2018.docx 

Par pārējiem pieejamiem “Ēnu diena” vakancēm 1.-12. klašu skolēniem www.enudiena.lv

 

Organizē: Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde (SIP) sadarbībā ar Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija)

 

 

 

Vēl pieejamo vakanču saraksts

 

Jelgavas pilsētas dome, Jelgavas pilsētas domes administrācija, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes

Nr. p. k.

Struktūrvienība/organizācija/

uzņēmums

„Ēnošanas” vakances

1.

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvā pārvalde

 

-               Administratīvās pārvaldes vadītāja vietnieks;

Klientu apkalpošanas centrs

 

2.

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas

Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde

(vidusskolēniem)

 

-  Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītājs;

-  Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja vietnieks, Attīstības  plānošanas sektora vadītājs;

-  Galvenais speciālists projektu īstenošanas jautājumos;

-  Attīstības plānošanas sektora Vides pārvaldības speciālists;

-  Teritorijas plānošanas sektora vadītājs;

-  Projektu vadības sektora projektu vadītājs;

-  Teritorijas plānošanas sektora Būvinženieris;

-  Projektu vadības sektora vadītājs;

 

3.

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas

Finanšu nodaļa

-  Finanšu nodaļas vadītāja vietnieks nodokļu jautājumos;

-  Speciālists nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos

4.

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas

Audita pārvalde

-  Auditors (2 jaunieši)

5.

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas

Pašvaldības īpašumu pārvalde

 

-  Dzīvojamā fonda sektora vadītājs;

-  Galvenais speciālists dzīvokļu jautājumos;

-  Galvenais speciālists zemes lietu jautājumos

6.

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas

Būvvalde

 

-  Būvinspektors;

-  Komunikāciju inženieris;

-  Kartogrāfs

7.

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde

-  Speciālists darbam ar senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

 

8.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
"Jelgavas izglītības pārvalde"

-  Izglītības pārvaldes vadītājs;

-  Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieks;

-  Galvenais ekonomists;

-  Galvenais speciālists būvniecības un ēku apsaimniekošanas jautājumos;

-  Galvenais speciālists izglītības jautājumos

9.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Sporta servisa centrs”

 

-  Jelgavas Specializētā peldēšanas skolas peldēšanas treneris (4 jaunieši);

-  Jelgavas Ledus sporta skolas hokeja treneris (6 jaunieši);

-  Jelgavas Ledus sporta skolas daiļslidošanas treneris (6 jaunieši);

-  Jelgavas Ledus sporta skolas šorttreka  treneris (6 jaunieši)

10.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde"

Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļa:

-  Vadītājs

-  Sociālais darbinieks informācijas kabinetā (2)

Rehabilitācijas nodaļa:

-  Sociālais darbinieks;

Veselības aprūpes un veicināšanas nodaļa:

-  Vadītājs;

-  Vecākais speciālists veselības veicināšanā;

Naktspatversme:

-  Sociālais darbinieks;

Dienas centrs „Integra":

-  Sociālais aprūpētājs;

Dienas centrs „Atbalsts":

-  Sociālais rehabilitētājs;

Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

-  Sociālais darbinieks;

-  Sociālais aprūpētājs;

Ģimenes atbalsta nodaļa

-  Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem (uzvedības sociālās korekcijas programma)

 

 

11.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde ’’Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs’’ (ZR KAC)

 

-  Bibliotēkas vadītājs;

-  Karjeras konsultants;

-  Sabiedrisko attiecību speciālists;

Tālākizglītības nodaļa

-  Montesori pedagogs;

Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļa

- Galvenais speciālists

12.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas reģionālais tūrisma centrs”

-  Tūrisma speciālists;

-  Torņa Ekspozīciju-kurators speciālists

 

13.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde

„Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs”

-   Eksponātu uzraugs

 

14.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas pilsētas bibliotēka”

 

 

-  Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktors;

-  Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktora vietnieks;

-  Bibliotekārs (Bibliotēka „Pārlielupe”, Loka maģistrālē 17);

-  Bibliotekārs (Miezītes bibliotēka, Dobeles šosejā 100);

-  Bibliotekārs bērnu bibliotēkā (Bērnu bibliotēka „Zinītis”, Lielā iela 15)

15.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”

 

-  Ielu ekspluatācijas inženieris (2 jaunieši);

-  Infrastruktūras vadības sistēmas nodaļas vadītājs (1 jaunietis)

16.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs”

-  Informācijas aprites un analīzes nodaļas vadītājs;

-  Vecākais dispečers

17.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Zemgales INFO” („Jelgavas vēstnesis”)  (vidusskolēniem)

-  Portāla redaktors;

-  Maketētājs

18.

Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestāde “Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda””

Ēnošanas laiks no plkst. 14:30 līdz plkst. 17:30

-  Izglītības metodiķis (2 jaunieši);

-  Ādas plastikas darbnīcas skolotājs (2 jaunieši);

-  Tautas deju skolotājs (cik piesakās);

-  Keramikas skolotājs (2 jaunieši)

 

Jelgavas izglītības iestādes

Nr. p. k.

Struktūrvienība/organizācija/

uzņēmums

„Ēnošanas” vakances

19.

Jelgavas 2. pamatskola

-  Direktors (1 jaunietis);

-  Direktora vietnieks (2 jaunieši)

20.

Jelgavas 3. sākumskola

-  Direktors (2 jaunieši);

-  Direktora vietnieks (2 jaunieši)

21.

Jelgavas 4. sākumskola

-  Direktors (2 jaunieši);

-  Direktora vietnieks (2 jaunieši)

22.

Jelgavas 1. internātpamatskola

-  Direktors (2 jaunieši);

-  Direktora vietnieks (2 jaunieši)

23.

Jelgavas 2. internātpamatskola

-  Direktors (2 jaunieši);

-  Direktora vietnieks (2 jaunieši)

24.

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

-  Direktors (2 jaunieši);

-  Direktora vietnieks (2 jaunieši)

25.

Jelgavas Valsts ģimnāzija

-  Direktora vietnieks (2 jaunieši)

26.

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

-  Direktors (1 jaunietis);

-  Direktora vietnieks (2 jaunieši)

27.

Jelgavas 4. vidusskola

-  Direktors (2 jaunieši);

-  Direktora vietnieks (2 jaunieši)

28.

Jelgavas 5.vidusskola

-  Direktors (1 jaunietis);

-  Direktora vietnieks (2 jaunieši)

29.

Jelgavas 6. vidusskola

-  Direktora vietnieks (2 jaunieši)

30.

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola

-  Direktors (2 jaunieši);

-  Direktora vietnieks (2 jaunieši)

Pašvaldības SIA

 

Nr. p. K.

Uzņēmums

„Ēnošanas” vakances

1.

SIA „Jelgavas ūdens” 

(vidusskolēniem)

 

-  Komercdirektors 

2.

SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca"

(vidusskolēniem)

 

-  Galvenā māsa (1 jaunietis);

-  Nodaļu virsmāsas (5 jaunieši);

-  Medicīnas māsas (4 jaunieši)

 

3.

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

-  NĪP pārvaldnieks;

-  Tehniskais direktors;

-  Juridiskās daļas vadītājs;

-  IT speciālists

 

 

 

 

 

Visu vakanču saraksts 

Jelgavas pilsētas dome, Jelgavas pilsētas domes administrācija, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes

Nr. p. k.

Struktūrvienība/organizācija/

uzņēmums

„Ēnošanas” vakances

 1.

Jelgavas pilsētas dome

(vidusskolēniem)

-  Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs (3 jaunieši);

-  Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks sociālo lietu, veselības aizsardzības, kultūras, izglītības un sporta jautājumu programmā (3 jaunieši);

-  Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumu programmā (3 jaunieši);

-  Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektore (3 jaunieši);

 

2.

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvā pārvalde

 

-  Administratīvās pārvaldes vadītāja vietnieks;

Klientu apkalpošanas centrs

-  Klientu apkalpošanas centra vadītājs

 

3.

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Juridiskais sektors

 

 

-  Jurists (2 jaunieši)

4.

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas

Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde

(vidusskolēniem)

 

-  Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītājs;

-  Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja vietnieks, Attīstības  plānošanas sektora vadītājs;

-  Galvenais speciālists projektu īstenošanas jautājumos;

-   Attīstības plānošanas sektora Vides pārvaldības speciālists;

-  Teritorijas plānošanas sektora vadītājs;

-  Projektu vadības sektora projektu vadītājs;

-  Teritorijas plānošanas sektora Būvinženieris;

-  Projektu vadības sektora vadītājs;

-  Projektu vadītājs

5.

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas

Finanšu nodaļa

-  Finanšu nodaļas vadītāja vietnieks nodokļu jautājumos;

-  Speciālists nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos

 

6.

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas

Audita pārvalde

 

-  Auditors (2 jaunieši)

 

7.

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas

Pašvaldības īpašumu pārvalde

 

-  Dzīvojamā fonda sektora vadītājs;

-  Galvenais speciālists dzīvokļu jautājumos;

-  Galvenais speciālists zemes lietu jautājumos

 

8.

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas

Būvvalde

 

-  Būvinspektors;

-  Arhitekts;

-  Ainavu arhitekts;

-  Ģeodēzists;

-  Komunikāciju inženieris;

-  Kartogrāfs;

-  Galvenā māksliniece

 

9.

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde

-  SIP vadītājs;

-  Kultūras darba speciālists;

-  Speciālists darbam ar senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

-  Interneta portāla redaktors

 

10.

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Dzimtsarakstu nodaļa

 

-  Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece

11.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
"Jelgavas izglītības pārvalde"

-  Izglītības pārvaldes vadītājs;

-  Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieks;

-  Galvenais ekonomists;

-  Ekonomists;

-  Jurists;

-  Grāmatvedis;

-  Galvenais speciālists bērnu tiesību aizsardzības jautājumos;

-  Galvenais speciālists būvniecības un ēku apsaimniekošanas jautājumos;

-  Galvenais speciālists izglītības jautājumos

 

12.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūra"

- Sabiedrisko attiecību speciālists;

- Kultūras darba speciālists;

- Projektu vadītājs

 

13.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde

„Sporta servisa centrs”

-  Sporta pasākumu organizators (4 jaunieši);

-  Jelgavas Specializētā peldēšanas skolas peldēšanas treneris (4 jaunieši);

-  Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas dažādu sporta veidu treneri (8 jaunieši);

-  Jelgavas Ledus sporta skolas hokeja treneris (6 jaunieši);

-  Jelgavas Ledus sporta skolas daiļslidošanas treneris (6 jaunieši);

-  Jelgavas Ledus sporta skolas šorttreka  treneris (6 jaunieši)

14.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde"

Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļa:

-  Vadītājs;

-  Sociālais darbinieks informācijas kabinetā (2);

Rehabilitācijas nodaļa:

-  Sociālais darbinieks;

Veselības aprūpes un veicināšanas nodaļa:

-  Vadītājs;

-  Vecākais speciālists veselības veicināšanā;

Naktspatversme:

-  Sociālais darbinieks;

Dienas centrs „Integra":

-  Sociālais aprūpētājs;

Dienas centrs „Atbalsts":

-  Sociālais rehabilitētājs;

Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

-  Sociālais darbinieks;

-  Sociālais aprūpētājs;

Ģimenes atbalsta nodaļa

-  Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem (uzvedības sociālās korekcijas programma);

-  Psihologs

 

15.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde ’’Bērnu sociālās aprūpes centrs”

 

-  Sociālais darbinieks (2 jaunieši);

-  Psihologs (2 jaunieši)

16.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs” (ZR KAC)

 

-  Bibliotēkas vadītājs;

-  Karjeras konsultants;

-  Sabiedrisko attiecību speciālists;

Tālākizglītības nodaļa

-  Montesori pedagogs;

Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļa

- Galvenais speciālists

17.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas reģionālais tūrisma centrs”

-  Tūrisma speciālists;

-  Torņa Ekspozīciju-kurators speciālists

 

18.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde

„Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs”

 

-  Galvenais krājuma glabātājs;

-  Restauratore;

-  Muzejpedagoģe;

-  Muzeja speciālists Vēstures un izglītojošā darba nodaļā;

-  Eksponātu uzraugs

 

19.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas pilsētas bibliotēka”

-  Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktors;

-  Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktora vietnieks;

-  Bibliotekārs (Jelgavas pilsētas bibliotēka (JPB), Akadēmijas ielā 26);

-  Bibliotekārs (Bibliotēka „Pārlielupe”, Loka maģistrālē 17);

-  Bibliotekārs (Miezītes bibliotēka, Dobeles šosejā 100);

-  Bibliotekārs bērnu bibliotēkā (Bērnu bibliotēka „Zinītis”, Lielā iela 15)

 

20.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas pilsētas pašvaldības policija”

 

-  Policists (10 jaunieši)

21.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”

 

-  Ielu ekspluatācijas inženieris (2 jaunieši);

-  Infrastruktūras vadības sistēmas nodaļas vadītājs (1 jaunietis)

 

22.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs”

 

-  Informācijas aprites un analīzes nodaļas vadītājs;

-  Vecākais dispečers

23.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Zemgales INFO” („Jelgavas vēstnesis”)  (vidusskolēniem)

 

-  Portāla redaktors;

-  Žurnālists;

-  Maketētājs

24.

Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestāde “Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda””

Ēnošanas laiks no plkst. 14:30 līdz plkst. 17:30

-  Izglītības metodiķis (2 jaunieši);

-  Ādas plastikas darbnīcas skolotājs (2 jaunieši);

-  Tautas deju skolotājs (cik piesakās);

-  Keramikas skolotājs (2 jaunieši)

 

Jelgavas izglītības iestādes

 

25.

Jelgavas 2. pamatskola

-          Direktors (2 jaunieši);

-          Direktora vietnieks (2 jaunieši)

26.

Jelgavas 3. sākumskola

-        Direktors (2 jaunieši);

-        Direktora vietnieks (2 jaunieši)

27.

Jelgavas 4. sākumskola

-        Direktors (2 jaunieši);

-        Direktora vietnieks (2 jaunieši)

28.

Jelgavas 1. internātpamatskola

-        Direktors (2 jaunieši);

-        Direktora vietnieks (2 jaunieši)

29.

Jelgavas 2. internātpamatskola

-        Direktors (2 jaunieši);

-        Direktora vietnieks (2 jaunieši)

30.

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

-        Direktors (2 jaunieši);

-        Direktora vietnieks (2 jaunieši)

31.

Jelgavas Valsts ģimnāzija

-        Direktors (2 jaunieši);

-        Direktora vietnieks (2 jaunieši)

32.

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

-        Direktors (2 jaunieši);

-        Direktora vietnieks (2 jaunieši)

33.

Jelgavas 4. vidusskola

-        Direktors (2 jaunieši);

-        Direktora vietnieks (2 jaunieši)

34.

Jelgavas 5.vidusskola 

-        Direktors (2 jaunieši);

-        Direktora vietnieks (2 jaunieši)

35.

Jelgavas 6. vidusskola

-        Direktors (2 jaunieši);

-        Direktora vietnieks (2 jaunieši)

36.

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola

-        Direktors (2 jaunieši);

-        Direktora vietnieks (2 jaunieši)

 

Pašvaldības SIA

Nr.p.k.

Uzņēmums

„Ēnošanas” vakances

1.                 

SIA „Zemgales Olimpiskais centrs”

- Tehniskais direktors

2.                 

SIA „Jelgavas ūdens” 

(vidusskolēniem)

 

- Komercdirektors 

3.                 

SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca"

(vidusskolēniem)

 

Galvenā māsa (1 jaunietis);

Nodaļu virsmāsas (5 jaunieši);

Ārsti (5 jaunieši);

-        Medicīnas māsas (5 jaunieši)

 

4.                 

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

-        NĪP pārvaldnieks;

-        Tehniskais direktors;

-        Juridiskās daļas vadītājs;

-         IT speciālists

 

 

Ēnu devējiem un ņēmējiem papildinformācija:

e-pasts: jelena.grisle@dome.jelgava.lv

tālr.: 63022724, 27842165
Kalendārs

«

»
P
O
T
C
P
S
Sv


Aktualitātes integrācijā

11.02.2019.
Apstiprināto „Ēnotāju” saraksts Jelgavas pilsētas pašvaldībā
08.02.2019.
Jaunieši var saņemt pašvaldības atbalstu savu ideju realizēšanai
07.02.2019.
“Poļu kulinārās tradīcijas karnevālu laikā”
05.02.2019.
Fotoizstāde par Baltkrievijas sasniegumiem sportā
05.02.2019.
Pasākumi, atzīmējot Lietuvas Republikas proklamēšanas 101.gadadienu
01.02.2019.
"Pasakas starpkultūru stilā"
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde © 2019