2018

 

Ēnu diena Jelgavas pilsētas pašvaldībā

2018.gada 14.februārī plkst.8:15

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC), Svētes ielā 33, Jelgavā

 

“Ēnu diena Jelgavas pilsētas pašvaldībā” ir paredzēts 6.-12. klašu skolēniem, pieteikumus jānosūta līdz 07.02.2018. uz e-pastu: jelena.grisle@dome.jelgava.lv  

 

 

Apstiprināto „Ēnotāju” saraksts Jelgavas pilsētas pašvaldībā

 

 

 PIETEIKUMA VEIDLAPA 2018.docx 

Par pārējiem pieejamiem “Ēnu diena” vakancēm 1.-12. klašu skolēniem www.enudiena.lv

 

Organizē: Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde (SIP) sadarbībā ar Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija)

 

 

 

Vēl pieejamo vakanču saraksts

 

Jelgavas pilsētas dome, Jelgavas pilsētas domes administrācija, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes

Nr. p. k.

Struktūrvienība/organizācija/

uzņēmums

„Ēnošanas” vakances

1.

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvā pārvalde

 

-               Administratīvās pārvaldes vadītāja vietnieks;

Klientu apkalpošanas centrs

 

2.

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas

Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde

(vidusskolēniem)

 

-  Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītājs;

-  Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja vietnieks, Attīstības  plānošanas sektora vadītājs;

-  Galvenais speciālists projektu īstenošanas jautājumos;

-  Attīstības plānošanas sektora Vides pārvaldības speciālists;

-  Teritorijas plānošanas sektora vadītājs;

-  Projektu vadības sektora projektu vadītājs;

-  Teritorijas plānošanas sektora Būvinženieris;

-  Projektu vadības sektora vadītājs;

 

3.

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas

Finanšu nodaļa

-  Finanšu nodaļas vadītāja vietnieks nodokļu jautājumos;

-  Speciālists nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos

4.

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas

Audita pārvalde

-  Auditors (2 jaunieši)

5.

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas

Pašvaldības īpašumu pārvalde

 

-  Dzīvojamā fonda sektora vadītājs;

-  Galvenais speciālists dzīvokļu jautājumos;

-  Galvenais speciālists zemes lietu jautājumos

6.

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas

Būvvalde

 

-  Būvinspektors;

-  Komunikāciju inženieris;

-  Kartogrāfs

7.

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde

-  Speciālists darbam ar senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

 

8.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
"Jelgavas izglītības pārvalde"

-  Izglītības pārvaldes vadītājs;

-  Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieks;

-  Galvenais ekonomists;

-  Galvenais speciālists būvniecības un ēku apsaimniekošanas jautājumos;

-  Galvenais speciālists izglītības jautājumos

9.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Sporta servisa centrs”

 

-  Jelgavas Specializētā peldēšanas skolas peldēšanas treneris (4 jaunieši);

-  Jelgavas Ledus sporta skolas hokeja treneris (6 jaunieši);

-  Jelgavas Ledus sporta skolas daiļslidošanas treneris (6 jaunieši);

-  Jelgavas Ledus sporta skolas šorttreka  treneris (6 jaunieši)

10.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde"

Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļa:

-  Vadītājs

-  Sociālais darbinieks informācijas kabinetā (2)

Rehabilitācijas nodaļa:

-  Sociālais darbinieks;

Veselības aprūpes un veicināšanas nodaļa:

-  Vadītājs;

-  Vecākais speciālists veselības veicināšanā;

Naktspatversme:

-  Sociālais darbinieks;

Dienas centrs „Integra":

-  Sociālais aprūpētājs;

Dienas centrs „Atbalsts":

-  Sociālais rehabilitētājs;

Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

-  Sociālais darbinieks;

-  Sociālais aprūpētājs;

Ģimenes atbalsta nodaļa

-  Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem (uzvedības sociālās korekcijas programma)

 

 

11.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde ’’Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs’’ (ZR KAC)

 

-  Bibliotēkas vadītājs;

-  Karjeras konsultants;

-  Sabiedrisko attiecību speciālists;

Tālākizglītības nodaļa

-  Montesori pedagogs;

Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļa

- Galvenais speciālists

12.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas reģionālais tūrisma centrs”

-  Tūrisma speciālists;

-  Torņa Ekspozīciju-kurators speciālists

 

13.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde

„Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs”

-   Eksponātu uzraugs

 

14.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas pilsētas bibliotēka”

 

 

-  Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktors;

-  Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktora vietnieks;

-  Bibliotekārs (Bibliotēka „Pārlielupe”, Loka maģistrālē 17);

-  Bibliotekārs (Miezītes bibliotēka, Dobeles šosejā 100);

-  Bibliotekārs bērnu bibliotēkā (Bērnu bibliotēka „Zinītis”, Lielā iela 15)

15.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”

 

-  Ielu ekspluatācijas inženieris (2 jaunieši);

-  Infrastruktūras vadības sistēmas nodaļas vadītājs (1 jaunietis)

16.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs”

-  Informācijas aprites un analīzes nodaļas vadītājs;

-  Vecākais dispečers

17.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Zemgales INFO” („Jelgavas vēstnesis”)  (vidusskolēniem)

-  Portāla redaktors;

-  Maketētājs

18.

Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestāde “Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda””

Ēnošanas laiks no plkst. 14:30 līdz plkst. 17:30

-  Izglītības metodiķis (2 jaunieši);

-  Ādas plastikas darbnīcas skolotājs (2 jaunieši);

-  Tautas deju skolotājs (cik piesakās);

-  Keramikas skolotājs (2 jaunieši)

 

Jelgavas izglītības iestādes

Nr. p. k.

Struktūrvienība/organizācija/

uzņēmums

„Ēnošanas” vakances

19.

Jelgavas 2. pamatskola

-  Direktors (1 jaunietis);

-  Direktora vietnieks (2 jaunieši)

20.

Jelgavas 3. sākumskola

-  Direktors (2 jaunieši);

-  Direktora vietnieks (2 jaunieši)

21.

Jelgavas 4. sākumskola

-  Direktors (2 jaunieši);

-  Direktora vietnieks (2 jaunieši)

22.

Jelgavas 1. internātpamatskola

-  Direktors (2 jaunieši);

-  Direktora vietnieks (2 jaunieši)

23.

Jelgavas 2. internātpamatskola

-  Direktors (2 jaunieši);

-  Direktora vietnieks (2 jaunieši)

24.

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

-  Direktors (2 jaunieši);

-  Direktora vietnieks (2 jaunieši)

25.

Jelgavas Valsts ģimnāzija

-  Direktora vietnieks (2 jaunieši)

26.

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

-  Direktors (1 jaunietis);

-  Direktora vietnieks (2 jaunieši)

27.

Jelgavas 4. vidusskola

-  Direktors (2 jaunieši);

-  Direktora vietnieks (2 jaunieši)

28.

Jelgavas 5.vidusskola

-  Direktors (1 jaunietis);

-  Direktora vietnieks (2 jaunieši)

29.

Jelgavas 6. vidusskola

-  Direktora vietnieks (2 jaunieši)

30.

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola

-  Direktors (2 jaunieši);

-  Direktora vietnieks (2 jaunieši)

Pašvaldības SIA

 

Nr. p. K.

Uzņēmums

„Ēnošanas” vakances

1.

SIA „Jelgavas ūdens” 

(vidusskolēniem)

 

-  Komercdirektors 

2.

SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca"

(vidusskolēniem)

 

-  Galvenā māsa (1 jaunietis);

-  Nodaļu virsmāsas (5 jaunieši);

-  Medicīnas māsas (4 jaunieši)

 

3.

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

-  NĪP pārvaldnieks;

-  Tehniskais direktors;

-  Juridiskās daļas vadītājs;

-  IT speciālists

 

 

 

 

 

Visu vakanču saraksts 

Jelgavas pilsētas dome, Jelgavas pilsētas domes administrācija, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes

Nr. p. k.

Struktūrvienība/organizācija/

uzņēmums

„Ēnošanas” vakances

 1.

Jelgavas pilsētas dome

(vidusskolēniem)

-  Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs (3 jaunieši);

-  Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks sociālo lietu, veselības aizsardzības, kultūras, izglītības un sporta jautājumu programmā (3 jaunieši);

-  Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumu programmā (3 jaunieši);

-  Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektore (3 jaunieši);

 

2.

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvā pārvalde

 

-  Administratīvās pārvaldes vadītāja vietnieks;

Klientu apkalpošanas centrs

-  Klientu apkalpošanas centra vadītājs

 

3.

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Juridiskais sektors

 

 

-  Jurists (2 jaunieši)

4.

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas

Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde

(vidusskolēniem)

 

-  Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītājs;

-  Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja vietnieks, Attīstības  plānošanas sektora vadītājs;

-  Galvenais speciālists projektu īstenošanas jautājumos;

-   Attīstības plānošanas sektora Vides pārvaldības speciālists;

-  Teritorijas plānošanas sektora vadītājs;

-  Projektu vadības sektora projektu vadītājs;

-  Teritorijas plānošanas sektora Būvinženieris;

-  Projektu vadības sektora vadītājs;

-  Projektu vadītājs

5.

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas

Finanšu nodaļa

-  Finanšu nodaļas vadītāja vietnieks nodokļu jautājumos;

-  Speciālists nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos

 

6.

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas

Audita pārvalde

 

-  Auditors (2 jaunieši)

 

7.

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas

Pašvaldības īpašumu pārvalde

 

-  Dzīvojamā fonda sektora vadītājs;

-  Galvenais speciālists dzīvokļu jautājumos;

-  Galvenais speciālists zemes lietu jautājumos

 

8.

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas

Būvvalde

 

-  Būvinspektors;

-  Arhitekts;

-  Ainavu arhitekts;

-  Ģeodēzists;

-  Komunikāciju inženieris;

-  Kartogrāfs;

-  Galvenā māksliniece

 

9.

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde

-  SIP vadītājs;

-  Kultūras darba speciālists;

-  Speciālists darbam ar senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

-  Interneta portāla redaktors

 

10.

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Dzimtsarakstu nodaļa

 

-  Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece

11.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
"Jelgavas izglītības pārvalde"

-  Izglītības pārvaldes vadītājs;

-  Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieks;

-  Galvenais ekonomists;

-  Ekonomists;

-  Jurists;

-  Grāmatvedis;

-  Galvenais speciālists bērnu tiesību aizsardzības jautājumos;

-  Galvenais speciālists būvniecības un ēku apsaimniekošanas jautājumos;

-  Galvenais speciālists izglītības jautājumos

 

12.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūra"

- Sabiedrisko attiecību speciālists;

- Kultūras darba speciālists;

- Projektu vadītājs

 

13.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde

„Sporta servisa centrs”

-  Sporta pasākumu organizators (4 jaunieši);

-  Jelgavas Specializētā peldēšanas skolas peldēšanas treneris (4 jaunieši);

-  Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas dažādu sporta veidu treneri (8 jaunieši);

-  Jelgavas Ledus sporta skolas hokeja treneris (6 jaunieši);

-  Jelgavas Ledus sporta skolas daiļslidošanas treneris (6 jaunieši);

-  Jelgavas Ledus sporta skolas šorttreka  treneris (6 jaunieši)

14.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde"

Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļa:

-  Vadītājs;

-  Sociālais darbinieks informācijas kabinetā (2);

Rehabilitācijas nodaļa:

-  Sociālais darbinieks;

Veselības aprūpes un veicināšanas nodaļa:

-  Vadītājs;

-  Vecākais speciālists veselības veicināšanā;

Naktspatversme:

-  Sociālais darbinieks;

Dienas centrs „Integra":

-  Sociālais aprūpētājs;

Dienas centrs „Atbalsts":

-  Sociālais rehabilitētājs;

Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

-  Sociālais darbinieks;

-  Sociālais aprūpētājs;

Ģimenes atbalsta nodaļa

-  Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem (uzvedības sociālās korekcijas programma);

-  Psihologs

 

15.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde ’’Bērnu sociālās aprūpes centrs”

 

-  Sociālais darbinieks (2 jaunieši);

-  Psihologs (2 jaunieši)

16.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs” (ZR KAC)

 

-  Bibliotēkas vadītājs;

-  Karjeras konsultants;

-  Sabiedrisko attiecību speciālists;

Tālākizglītības nodaļa

-  Montesori pedagogs;

Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļa

- Galvenais speciālists

17.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas reģionālais tūrisma centrs”

-  Tūrisma speciālists;

-  Torņa Ekspozīciju-kurators speciālists

 

18.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde

„Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs”

 

-  Galvenais krājuma glabātājs;

-  Restauratore;

-  Muzejpedagoģe;

-  Muzeja speciālists Vēstures un izglītojošā darba nodaļā;

-  Eksponātu uzraugs

 

19.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas pilsētas bibliotēka”

-  Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktors;

-  Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktora vietnieks;

-  Bibliotekārs (Jelgavas pilsētas bibliotēka (JPB), Akadēmijas ielā 26);

-  Bibliotekārs (Bibliotēka „Pārlielupe”, Loka maģistrālē 17);

-  Bibliotekārs (Miezītes bibliotēka, Dobeles šosejā 100);

-  Bibliotekārs bērnu bibliotēkā (Bērnu bibliotēka „Zinītis”, Lielā iela 15)

 

20.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas pilsētas pašvaldības policija”

 

-  Policists (10 jaunieši)

21.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”

 

-  Ielu ekspluatācijas inženieris (2 jaunieši);

-  Infrastruktūras vadības sistēmas nodaļas vadītājs (1 jaunietis)

 

22.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs”

 

-  Informācijas aprites un analīzes nodaļas vadītājs;

-  Vecākais dispečers

23.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Zemgales INFO” („Jelgavas vēstnesis”)  (vidusskolēniem)

 

-  Portāla redaktors;

-  Žurnālists;

-  Maketētājs

24.

Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestāde “Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda””

Ēnošanas laiks no plkst. 14:30 līdz plkst. 17:30

-  Izglītības metodiķis (2 jaunieši);

-  Ādas plastikas darbnīcas skolotājs (2 jaunieši);

-  Tautas deju skolotājs (cik piesakās);

-  Keramikas skolotājs (2 jaunieši)

 

Jelgavas izglītības iestādes

 

25.

Jelgavas 2. pamatskola

-          Direktors (2 jaunieši);

-          Direktora vietnieks (2 jaunieši)

26.

Jelgavas 3. sākumskola

-        Direktors (2 jaunieši);

-        Direktora vietnieks (2 jaunieši)

27.

Jelgavas 4. sākumskola

-        Direktors (2 jaunieši);

-        Direktora vietnieks (2 jaunieši)

28.

Jelgavas 1. internātpamatskola

-        Direktors (2 jaunieši);

-        Direktora vietnieks (2 jaunieši)

29.

Jelgavas 2. internātpamatskola

-        Direktors (2 jaunieši);

-        Direktora vietnieks (2 jaunieši)

30.

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

-        Direktors (2 jaunieši);

-        Direktora vietnieks (2 jaunieši)

31.

Jelgavas Valsts ģimnāzija

-        Direktors (2 jaunieši);

-        Direktora vietnieks (2 jaunieši)

32.

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

-        Direktors (2 jaunieši);

-        Direktora vietnieks (2 jaunieši)

33.

Jelgavas 4. vidusskola

-        Direktors (2 jaunieši);

-        Direktora vietnieks (2 jaunieši)

34.

Jelgavas 5.vidusskola 

-        Direktors (2 jaunieši);

-        Direktora vietnieks (2 jaunieši)

35.

Jelgavas 6. vidusskola

-        Direktors (2 jaunieši);

-        Direktora vietnieks (2 jaunieši)

36.

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola

-        Direktors (2 jaunieši);

-        Direktora vietnieks (2 jaunieši)

 

Pašvaldības SIA

Nr.p.k.

Uzņēmums

„Ēnošanas” vakances

1.                 

SIA „Zemgales Olimpiskais centrs”

- Tehniskais direktors

2.                 

SIA „Jelgavas ūdens” 

(vidusskolēniem)

 

- Komercdirektors 

3.                 

SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca"

(vidusskolēniem)

 

Galvenā māsa (1 jaunietis);

Nodaļu virsmāsas (5 jaunieši);

Ārsti (5 jaunieši);

-        Medicīnas māsas (5 jaunieši)

 

4.                 

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

-        NĪP pārvaldnieks;

-        Tehniskais direktors;

-        Juridiskās daļas vadītājs;

-         IT speciālists

 

 

Ēnu devējiem un ņēmējiem papildinformācija:

e-pasts: jelena.grisle@dome.jelgava.lv

tālr.: 63022724, 27842165
Kalendārs

«

»
P
O
T
C
P
S
Sv


Aktualitātes integrācijā

29.06.2018.
Vasaras izglītojošās un attīstošās aktivitātes Jelgavas pilsētas romu kopienas bērniem
21.06.2018.
Ģimenes pasākums “PLUDMALES FESTIŅŠ 2018” atgriežas Jelgavā
16.06.2018.
Šodien tika aizvadīts 13.Jelgavas velobrauciens – Retro
14.06.2018.
Norisinājās pirmais “Basta Football" sacensību posms
11.06.2018.
Piedzīvojums “Izzini Latviju aktīvi līdzdarbojoties”
08.06.2018.
Aizvadīts pirmais “Basta Floorball" sacensību posms
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde © 2018