2017

Ēnas” Jelgavas pilsētas pašvaldībā

 

      „Ēnu diena”* ir pasaulē populāra karjeras izglītības akcija, kuras laikā skolēni reizi gadā apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro, uzdod jautājumus un reizēm praktiski iemēģina savu roku interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienā.

      Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde ciešā sadarbībā ar biznesa izglītības biedrību Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) 15.februārī Ēnu dienas ietvaros Jelgavā organizē pasākumu „„Ēnas” Jelgavas pilsētas pašvaldībā”, kura laikā Jelgavas jaunieši, sākot no 6.klases, var kļūt par sev interesējošo profesiju speciālistu „ēnām” un iepazīties ar viņu darba niansēm un ikdienu. Šī pieredze var ietekmēt jauniešu karjeras izvēli, paplašinot viņu redzesloku un motivējot viņus mācīties un sasniegt mērķus.

 

JPDA Sabiedrības integrācijas pārvaldes mājas lapā

http://jauniesi.jelgava.lv/lv/aktualitates/apstiprinato-enotaju-saraksts-jelgavas-pilsetas-pasvaldiba-1497/ 

ir pieejams apstiprināto “Enotāju” saraksts

 

 

 

Ēnošanai Jelgavas pilsētas pašvaldībā jaunieši var pieteikties:

 • reģistrējot savu profilu „Ēnu diena 2017” portālā enudiena.lv vai
 • ja interesējošā vakance ir Jelgavas pilsētas pašvaldībā (Jelgavas pilsētas dome, Jelgavas pilsētas domes administrācija, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes), tad var pieteikties elektroniski, atsūtot aizpildītu PIETEIKUMA veidlapu uz e-pastu: jelena.grisle@dome.jelgava.lv  līdz 07.02.2017. 

Enas PIETEIKUMA VEIDLAPA 2017.docx 

 

    Ēnotājs jeb Ēna var būt 6. – 12.klašu (arī profesionālo izglītības iestāžu 1. – 4.kursu) audzēknis, kas Ēnu dienā ir gatavs 4 – 6 stundas sekot izvēlētās profesijas pārstāvim viņa darba gaitās un izzināt, kas nepieciešams, lai pats reiz kļūtu par šīs jomas profesionāli.

      

Š.g. 10.februārī JPDA Sabiedrības integrācijas pārvaldes mājas lapā

būs pieejams apstiprināto “Enotāju” saraksts.

 

Nr.p.k.

Struktūrvienība/organizācija/

uzņēmums

„Ēnošanas” vakances

1.

Jelgavas pilsētas dome

(vidusskolēniem)

- Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs (3 jaunieši);

- Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks sociālo lietu, veselības un kultūras jautājumu programmā (3 jaunieši);

- Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības un sporta programmā (3 jaunieši);

- Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumu programmā (3 jaunieši);

- Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektore (3 jaunieši)

 

2.

Jelgavas pilsētas domes administrācijas

Administratīvā pārvalde

- Administratīvās pārvaldes vadītāja vietnieks;

Klientu apkalpošanas centrs

- Klientu apkalpošanas centra vadītājs

 

3.

Jelgavas pilsētas domes administrācijas

Administratīvās pārvaldes Juridiskais sektors

- Jurists (2 jaunieši)

4.

Jelgavas pilsētas domes administrācijas

Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde

(vidusskolēniem)

- Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītājs;

- Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja vietnieks, Attīstības plānošanas sektora vadītājs;

- Galvenais speciālists projektu īstenošanas jautājumos;

-  Attīstības plānošanas sektora Telpiskās attīstības plānotājs;

- Attīstības plānošanas sektora Vides pārvaldības speciālists;

- Teritorijas plānošanas sektora vadītājs;

- Projektu vadības sektora projektu vadītājs;

- Teritorijas plānošanas sektora transporta plānotājs;

- Teritorijas plānošanas sektora hidrotehnisko būvju inženieris;

- Teritorijas plānošanas sektora Būvinženieris;

- Projektu vadības sektora vadītājs;

- Projektu vadītājs

 

5.

Jelgavas pilsētas domes administrācijas

Finanšu nodaļa

- Finanšu nodaļas vadītāja vietnieks nodokļu jautājumos;

- Auditors;

- Speciālists nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos

 

6.

Jelgavas pilsētas domes administrācijas

Pašvaldības īpašumu pārvalde

- Dzīvojamā fonda sektora vadītājs;

- Galvenais speciālists dzīvokļu jautājumos;

- Galvenais speciālists zemes lietu jautājumos

 

7.

Jelgavas pilsētas domes administrācijas

Būvvalde

- Būvinspektors;

- Arhitekts - eksperts;

- Ainavu arhitekts;

- Ģeodēzists;

- Komunikāciju inženieris;

- Kartogrāfs;

- Galvenā māksliniece

-  

8.

Jelgavas pilsētas domes administrācijas

Sabiedrības integrācijas pārvalde

- SIP vadītājs;

- Kultūras darba speciālists;

- Speciālists darbam ar senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

- Interneta portāla redaktors

 

9.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas izglītības pārvalde"

- Izglītības pārvaldes vadītājs;

- Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieks;

- Galvenais ekonomists;

- Ekonomists;

- Jurists;

- Grāmatvedis;

- Galvenais speciālists bērnu tiesību aizsardzības jautājumos;

- Galvenais speciālists būvniecības un ēku apsaimniekošanas jautājumos;

- Galvenais speciālists izglītības jautājumos

 

10.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Bērnu un jauniešu centrs “Junda””

 

- Direktors (“ēnošanas” laiks: plkst. 11:00 – 16:00, Skolas iela 2, Jelgava) – 2 jaunieši;

- Pulciņa "Ādas plastika" skolotājs (“ēnošanas” laiks: plkst. 14:00 – 18:00, Skolas iela 2, Jelgava) – 2 jaunieši vecumā no 14 līdz 25 gadiem;

- Pulciņa "Keramika" skolotājs (“ēnošanas” laiks: plkst. 14:00 – 19:00, Skolas iela 2, Jelgava) – 2 jaunieši;

- Pulciņa “Tautas deju" skolotājs (“ēnošanas” laiks: plkst. 14:00 – 19:00, Pasta iela 32, Jelgava) – 3 jaunieši

 

11.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūra"

-  Sabiedrisko attiecību speciālists;

-  Kultūras darba speciālists;

-  Projektu vadītājs

 

12.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Sporta servisa centrs”

- Direktora vietnieks (2 jaunieši)

- Sporta pasākumu organizators (2 jaunieši)

- Jelgavas Specializētā peldēšanas skolas peldēšanas treneris (4 jaunieši)

- Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas dažādu sporta veidu treneris (8 jaunieši)

- Jelgavas Ledus sporta skolas hokeja treneris (6 jaunieši)

- Jelgavas Ledus sporta skolas daiļslidošanas treneris (6 jaunieši)

- Jelgavas Ledus sporta skolas šorttreka  treneris (6 jaunieši)

 

13.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde"

Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļa:

- Vadītājs

- Sociālais darbinieks informācijas kabinetā;

Rehabilitācijas nodaļa:

- Sociālais darbinieks darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem;

Veselības aprūpes un veicināšanas nodaļa:

- Vadītājs;

- Vecākais speciālists veselības veicināšanā;

Naktspatversme:

- Sociālais darbinieks;

Dienas centrs „Integra":

- Sociālais darbinieks;

- Sociālais aprūpētājs;

Dienas centrs „Atbalsts":

- Sociālais darbinieks;

- Sociālais rehabilitētājs;

Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

- Sociālais darbinieks;

- Sociālais aprūpētājs;

- Ergoterapeits;

- Aprūpētājs;

Ģimenes atbalsta nodaļa

- Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem (uzvedības sociālās korekcijas programma);

- Psihologs

 

14.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Bērnu sociālās aprūpes centrs”

- Sociālais darbinieks (2 jaunieši);

- Psihologs (2 jaunieši)

 

15.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs” (ZR KAC)

- Metālapstrādes mācību parka speciālists;

- Bibliotēkas vadītājs;

- Karjeras konsultants;

- Grāmatvedis;

- Klientu apkalpošanas speciālists;

- Sabiedrisko attiecību speciālists

Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļa

-  Galvenais speciālists

16.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas reģionālais tūrisma centrs”

- Tūrisma speciālists;

- Projektu speciālists

 

17.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs”

- Galvenais krājuma glabātājs;

- Restaurators;

- Muzejpedagoģe;

- Muzeja speciālists Vēstures un izglītojošā darba nodaļā

 

18.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas pilsētas bibliotēka”

- Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktors

- Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktora vietnieks

- Bibliotekārs (Jelgavas pilsētas bibliotēka (JPB), Akadēmijas ielā 26);

- Bibliotekārs (Bibliotēka „Pārlielupe”, Loka maģistrālē 17);

- Bibliotekārs (Miezītes bibliotēka, Dobeles šosejā 100);

- Bibliotekārs bērnu bibliotēkā (Bērnu bibliotēka „Zinītis”, Lielā iela 15)

 

19.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas pilsētas pašvaldības policija”

- Policists (10 Jaunieši)

20.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”

- Ielu ekspluatācijas inženieris (2 jaunieši)

- Infrastruktūras vadības sistēmas nodaļas vadītājs (1 jaunietis)

 

21.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs”

- Vadītājs

22.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Zemgales INFO” („Jelgavas vēstnesis”)  (vidusskolēniem)

 

- Žurnālists;

- Fotogrāfs;

- Maketētājs

 Pašvaldības SIA  

 

Nr.p.k.

Uzņēmums

„Ēnošanas” vakances

1.

SIA „Zemgales Olimpiskais centrs”

-  Tehniskais direktors

2.

SIA „Jelgavas ūdens” 

(vidusskolēniem)

-  Komercdirektors

3.

SIA „Jelgavas poliklīnika"

(vidusskolēniem)

- Galvenā māsa (2 jaunieši);

- Fizioterapeits (2 jaunieši);

- Neirologs (2 jaunieši) 

4.

SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca"

(vidusskolēniem)

- Galvenā māsa;

- Nodaļu virsmāsas;

- Ārsti;

- Medicīnas māsas

 

5.

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

- NĪP pārvaldnieks vai NĪP speciālists (3 jaunieši);

- IT speciālists

 

 

Jelgavas pilsētas dome, Jelgavas pilsētas domes administrācija, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes

 

Nr. p. k.

Struktūrvienība/organizācija/

uzņēmums

„Ēnošanas” vakances

 

Jelgavas 2. pamatskola

-          Direktors (2 jaunieši);

-          Direktora vietnieks (2 jaunieši)

 

Jelgavas 3. sākumskola

-        Direktors (2 jaunieši);

-        Direktora vietnieks (2 jaunieši)

 1.  

Jelgavas 4. sākumskola

-          Direktors (2 jaunieši);

-        Direktora vietnieks (2 jaunieši)

 1.  

Jelgavas 1. internātpamatskola

-          Direktors (2 jaunieši);

-        Direktora vietnieks (2 jaunieši)

 1.  

Jelgavas 2. internātpamatskola

-          Direktors (2 jaunieši);

-        Direktora vietnieks (2 jaunieši)

 1.  

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

-          Direktors (2 jaunieši);

-        Direktora vietnieks (2 jaunieši)

 1.  

Jelgavas Valsts ģimnāzija

-          Direktors (2 jaunieši);

-        Direktora vietnieks (2 jaunieši)

 1.  

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

-          Direktors (2 jaunieši);

-        Direktora vietnieks (2 jaunieši)

 1.  

Jelgavas 4. vidusskola

-          Direktors (2 jaunieši);

-        Direktora vietnieks (2 jaunieši)

 1.  

Jelgavas 5.vidusskola

-          Direktors (2 jaunieši);

-        Direktora vietnieks (2 jaunieši)

 1.  

Jelgavas 6. vidusskola

-          Direktors (2 jaunieši);

-        Direktora vietnieks (2 jaunieši)

 1.  

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola

-          Direktors (2 jaunieši);

-        Direktora vietnieks (2 jaunieši)

 

     * Ēnu dienu Latvijā organizē biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija. Ēnu diena ir JA-YE Latvija reģistrēta preču zīme.

 

 

Ēnu devējiem un ņēmējiem papildinformācija: jelena.grisle@dome.jelgava.lv, tālr.: 63022724, 27842165
Kalendārs

«

»
P
O
T
C
P
S
Sv


Aktualitātes integrācijā

11.02.2019.
Apstiprināto „Ēnotāju” saraksts Jelgavas pilsētas pašvaldībā
08.02.2019.
Jaunieši var saņemt pašvaldības atbalstu savu ideju realizēšanai
07.02.2019.
“Poļu kulinārās tradīcijas karnevālu laikā”
05.02.2019.
Fotoizstāde par Baltkrievijas sasniegumiem sportā
05.02.2019.
Pasākumi, atzīmējot Lietuvas Republikas proklamēšanas 101.gadadienu
01.02.2019.
"Pasakas starpkultūru stilā"
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde © 2019