2016

2016 

Ēnas” Jelgavas pilsētas pašvaldībā

 

      „Ēnu diena”* ir pasaulē populāra karjeras izglītības akcija, kuras laikā skolēni reizi gadā apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro, uzdod jautājumus un reizēm praktiski iemēģina savu roku interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienā.

      Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrības integrācijas pārvalde ciešā sadarbībā ar biznesa izglītības biedrību Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) 10.februārī Ēnu dienas ietvaros Jelgavā organizē pasākumu „„Ēnas” Jelgavas pilsētas pašvaldībā”, kura laikā Jelgavas jaunieši, sākot no 7.klases, var kļūt par sev interesējošo profesiju speciālistu „ēnām” un iepazīties ar viņu darba niansēm un ikdienu. Šī pieredze var ietekmēt jauniešu karjeras izvēli, paplašinot viņu redzesloku un motivējot viņus mācīties un sasniegt mērķus.

 

Ēnošanai Jelgavas pilsētas pašvaldībā jaunieši var pieteikties:

  • reģistrējot savu profilu „Ēnu diena 2016” portālā enudiena.lv vai
  • ja interesējošā vakance ir Jelgavas pilsētas pašvaldībā (Jelgavas pilsētas dome, Jelgavas pilsētas domes administrācija, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes), tad var pieteikties elektroniski, atsūtot aizpildītu PIETEIKUMA veidlapu uz e-pastu: jelena.grisle@dome.jelgava.lv  līdz 04.02.2016. 

PIETEIKUMA VEIDLAPA Enu diena 2016.docx

 

    Ēnotājs jeb Ēna var būt 7. – 12.klašu (arī profesionālo izglītības iestāžu 1. – 4. kursu) audzēknis, kas Ēnu dienā ir gatavs 4 – 6 stundas sekot izvēlētās profesijas pārstāvim viņa darba gaitās un izzināt, kas nepieciešams, lai pats reiz kļūtu par šīs jomas profesionāli.

      Š.g. 5.februārī JPDA Sabiedrības integrācijas pārvaldes mājas lapā

 http://jauniesi.jelgava.lv/lv/aktualitates/-jelgava-notiks-enu-diena-2016-1298/ 

ir pieejams apstiprināto “Enotāju” saraksts.

 

     * Ēnu dienu Latvijā organizē biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija. Ēnu diena ir JA-YE Latvija reģistrēta preču zīme.

 

 ************************************

      10.februārī Jelgavā notika Ēnu diena. Lai gūtu kaut nelielu ieskatu, iespējams, savā nākotnes profesijā, šodien skolēni kļuvuši par «ēnām» dažādu profesiju pārstāvjiem, lai izzinātu viņu darbu. 146 skolēni šodien «ēnoja» Jelgavas domes vadību un pašvaldības iestāžu speciālistus. Jaunieši kļuvuši par policistu, juristu, ekonomistu, žurnālistu, arhitekta, būvinspektora un vairāku ārstu, medicīnas māsu «ēnām».

 

 

 Fotogrāfijas - http://sip.jelgava.lv/lv/aktualitates/enu-diena-jelgava-fotografijas-1302/ 

 

 

  

 

„Ēnas” Jelgavas pilsētas pašvaldībā

2016.g. 10.februārī plkst.8:30

 

 

Jelgavas pilsētas dome, Jelgavas pilsētas domes administrācija, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes

Nr. p. k.

Struktūrvienība/organizācija/

uzņēmums

„Ēnošanas” vakances

 1.

Jelgavas pilsētas dome

(vidusskolēniem)

 

- Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs;

- Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks sociālo lietu, veselības un kultūras jautājumu programmā;

- Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības un sporta programmā;

- Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumu programmā

 

2. 

Jelgavas pilsētas domes administrācijas Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrs

 

- Administratīvās pārvaldes vadītāja vietnieks;

- Kancelejas vadītāja vietnieks

 

3. 

Jelgavas pilsētas domes administrācijas

Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde

(vidusskolēniem)

 

- Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītājs;

- Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja vietnieks, Attīstības plānošanas sektora vadītājs;

- Galvenais speciālists projektu īstenošanas jautājumos;

-  Attīstības plānošanas sektora Telpiskās attīstības plānotājs;

- Attīstības plānošanas sektora Vides pārvaldības speciālists;

- Teritorijas plānošanas sektora vadītājs;

- Projektu vadības sektora projektu vadītājs;

- Teritorijas plānošanas sektora transporta plānotājs;

- Teritorijas plānošanas sektora hidrotehnisko būvju inženieris;

- Teritorijas plānošanas sektora Būvinženieris;

- Projektu vadības sektora vadītājs;

- Projektu vadītājs

 

4. 

Jelgavas pilsētas domes administrācijas

Finanšu nodaļa

- Finanšu nodaļas vadītāja vietnieks nodokļu jautājumos;

- Auditors;

- Speciālists nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos

 

5. 

Jelgavas pilsētas domes administrācijas

Īpašumu konversijas pārvalde

 

-  Dzīvojamā fonda sektora vadītājs;

-  Galvenais speciālists dzīvokļu jautājumos;

-  Galvenais nekustamā īpašuma vērtētājs;

-  Galvenais speciālists zemes lietu jautājumos

 

6. 

Jelgavas pilsētas domes administrācijas

Būvvalde

 

-  Būvinspektors;

-  Arhitekts - eksperts;

-  Ainavu arhitekts

-  Ģeodēzists;

-  Komunikāciju inženieris;

-  Kartogrāfs

 

 7.

Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde

- SIP vadītājs;

- Kultūras darba speciālists;

- Speciālists darbam ar senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

- Interneta portāla redaktors

 

8. 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
"Jelgavas izglītības pārvalde"

- Izglītības pārvaldes vadītājs;

- Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieks;

- Galvenais ekonomists;

- Ekonomists;

- Jurists;

- Galvenais speciālists bērnu tiesību aizsardzības jautājumos;

- Grāmatvedis;

- Galvenais speciālists būvniecības un ēku apsaimniekošanas jautājumos;

- Galvenā speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos

 

9. 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūra"

- Sabiedrisko attiecību speciālists;

- Kultūras darba speciālists;

- Projektu vadītājs

10. 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Sporta servisa centrs”

 

- Direktora vietnieks sporta darbā;

- Sporta pasākumu organizators;

- Jelgavas Specializētā peldēšanas skolas peldēšanas treneris;

- Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas dažādu sporta veidu treneris;

- Jelgavas Ledus sporta skolas hokeja treneris;

- Jelgavas Ledus sporta skolas daiļslidošanas treneris

 

11. 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde"

Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļa:

- Vadītājs;

- Sociālais darbinieks informācijas kabinetā;

Rehabilitācijas nodaļa:

- Sociālais darbinieks darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem;

Veselības aprūpes un veicināšanas nodaļa:

- Vadītājs;

- Vecākais speciālists veselības veicināšanā;

Naktspatversme:

- Sociālais darbinieks;

Dienas centrs „Integra":

- Sociālais darbinieks;

- Sociālais aprūpētājs;

Dienas centrs „Atbalsts":

- Sociālais darbinieks;

- Sociālais rehabilitētājs;

Ģimenes atbalsta nodaļa (uzvedības sociālās korekcijas programma)

- Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem

 

12. 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde ’’Bērnu sociālās aprūpes centrs’’

 

-  Sociālais darbinieks;

-  Psihologs

 

13. 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde ’’Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs’’ (ZR KAC)

 

-  Metālapstrādes mācību parka speciālists;

-  Bibliotēkas vadītājs;

-  Karjeras konsultants;

Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļa

- Galvenais speciālists

Tālākizglītības nodaļa

- Galvenais speciālists – montesori pedagogs

 

14. 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas reģionālais tūrisma centrs”

-  Tūrisma speciālists;

-  Projektu speciālists

 

15. 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs”

 

-  Direktors;

-  Direktora vietnieks zinātniskajā darbā;

-  Direktora vietnieks darbā ar sabiedrību;

-  Vēstures un izglītības nodaļas vadītājs;

-  Galvenais krājuma glabātājs

-  Dizainers;

-  Restaurators

 

16. 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas Zinātniskā bibliotēka”

 

-  Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas direktors;

-  Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas direktora vietnieks;

-  Bibliotekārs (Jelgavas Zinātniskā bibliotēka (JZB), Akadēmijas ielā 26);

-  Bibliotekārs (Bibliotēka „Pārlielupe”, Loka maģistrālē 17);

-  Bibliotekārs (Miezītes bibliotēka, Dobeles šosejā 100);

-  Bibliotekārs bērnu bibliotēkā (Bērnu bibliotēka „Zinītis”, Lielā iela 15)

 

17. 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas pilsētas pašvaldības policija”

 

-  Policists (10 Jaunieši)

18. 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”

-  Ielu ekspluatācijas inženieris (2 jaunieši);

-  Infrastruktūras vadības sistēmas nodaļas vadītājs (1 jaunietis)

19. 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs”

-  Vadītājs

 20.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Zemgales INFO” („Jelgavas vēstnesis”)

(vidusskolēniem)

 

-  Žurnālists;

-  Fotogrāfs;

-  Maketētājs

 

 

Pašvaldības SIA, biedrības

Nr. p. K.

SIA

„Ēnošanas” vakances

 1.

SIA „Zemgales Olimpiskais centrs”

 

- Izpilddirektors;

- Projektu vadītājs

 

2. 

SIA „Jelgavas ūdens” 

(vidusskolēniem)

 

- Komercdirektors;  

- Tehniskais direktors

3. 

Biedrība "Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra"(vidusskolēniem)

-  Eiropas Savienības projektu vadītājs

(3 jaunieši)

4. 

SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca"

(vidusskolēniem)

 

-  Galvenā māsa;

-  Nodaļu virsmāsas;

-  Ārsti;

-  Medicīnas māsas

5. 

SIA  “Jelgavas poliklīnika”

-  Galveno māsu;

-  2 fizioterapeitus;

-  Neirologu;

-  Ķirurgu;

-  Acu ārstu

 6.

SIA “Fortum”  

-  Siltumenerģētikas inženieri – (2 jaunieši);

-  Procesu inženieri - (2 jaunieši);

-  Integrētās vadības sistēmas vadītāju - (2 jaunieši);

-  Koģenerācijas stacijas operatoru - (5 jaunieši);

-  Biroja vadītāju - (2 jaunieši);

-  Sekretāri biomasas koģenerācijas stacijā - (2 jaunieši);

-  Personāla vadītāju - (2 jaunieši);

-  Projektu inženieri - (2 jaunieši)

 

7.    

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

-        Grāmatvedība (1 jaunietis);

-        NĪP pārvaldnieks vai NĪP speciālists (2-3 jaunieši);

-        IT speciālists (2 jaunieši);

-        Jurists (2-3 jaunieši);

-        Sabiedrisko attiecību speciāliste (1 jaunietis)
Kalendārs

«

»
P
O
T
C
P
S
Sv


Aktualitātes integrācijā

11.02.2019.
Apstiprināto „Ēnotāju” saraksts Jelgavas pilsētas pašvaldībā
08.02.2019.
Jaunieši var saņemt pašvaldības atbalstu savu ideju realizēšanai
07.02.2019.
“Poļu kulinārās tradīcijas karnevālu laikā”
05.02.2019.
Fotoizstāde par Baltkrievijas sasniegumiem sportā
05.02.2019.
Pasākumi, atzīmējot Lietuvas Republikas proklamēšanas 101.gadadienu
01.02.2019.
"Pasakas starpkultūru stilā"
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde © 2019