2011

Ēnu diena Jelgavā 2011


    Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrības integrācijas pārvaldes organizētās „Karjeras nedēļas 2011” ietvaros, 16.februārī Jelgavā notiks ikgadējā Ēnu diena, kuras laikā skolēni no 1.-12.klasei piesakās un kļūst par sev interesējošo profesiju darbinieku ēnām un iepazīstas ar viņu darba niansēm un ikdienu. Šis profesionālās orientācijas pasākums Latvijā notiks jau vienpadsmito reizi pēc kārtas. 
   Kaut gan varētu šķist, ka viena diena ir diezgan mazs laiks, lai pilnīgi izprastu kāda profesionāļa darba ikdienu, tas tomēr var ietekmēt skolēnu, paplašinot viņa redzesloku un motivējot viņu mācīties un sasniegt konkrētus mērķus. 
    Jelgavā, kur Ēnu dienu organizē Sabiedrības integrācijas pārvalde, dati liecina, ka šogad īpaša ēnotāju ievērība ir pievērsta pašvaldības speciālistu darbam, no skolēnu puses tā ir motivācija un interese par politiku un tieslietām. 40 ēnas ir pieteikušās ēnot arī LLU studentus, lai izzinātu studiju un studentu ikdienu, kā arī pārliecinātos kādu izglītību piedāvā augstskola. Arī privātie uzņēmumi labprāt pieņem ēnotājus pie sevis. 
   Latvijā plaši atbalsta šo aktivitāti, šogad visvairāk vakances piedāvā Latvijas Republikas Saeima - 109, SIA „Latvijas Mobilais telefons” pieņems 103 ēnotājus, SEB banka – 82, bet Rīgas Stradiņa universitāte – 78 ēnotājus.
 

Kur var „ēnot” Jelgavā?

 
 Tikšanās ar uzņēmējiem (tikšanās grafiks  ar uzneemeejiem_ - _ Karjeras nedaalas 2011 Jelgavaa ietvaros .xls
Jelgavas pilsētas dome, domes administrācija, pašvaldības iestādes
Nr. p. k.
Struktūrvienība/organizācija/
uzņēmums
Nozare
„Ēnošanas” vakances
Vakanču skaits/
Pieteikušies
1.
Jelgavas pilsētas dome
Pašvaldība, politika
Jelgavas pilsētas domes vadība
Darija Daņiļeviča, Everita Trankale,
Rināta Šuste, Roberts Leonovičs, Jūris Leonovičs,
Jana Grīsle
2.
Jelgavas pilsētas domes administrācijas Administratīvā pārvalde
Administrācija
Administratīvā pārvalde
 
Vita Kiseļuna,
Irina Hrapuna,
Laila Klausa
3.
Jelgavas pilsētas domes administrācijas Administratīvās pārvaldes Juridiskā nodaļa
Jurisprudence
 
Jurists
 
 
Jevgēnija Blaže, 
Aļona Djačenko, Anita Dorofejeva
4.
Jelgavas pilsētas domes administrācijas Informācijas tehnoloģiju pārvalde
IT
Datorsistēmu un datortīklu administrators
Inese Ulmane 
5.
Jelgavas pilsētas domes administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Pilsētas attīstības un plānošanas dokumentu izstrāde
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes speciālists
2 jaunieši/
Adelīna Bondare
6.
Jelgavas pilsētas domes administrācijas Īpašumu konversijas pārvalde
Nekustamā īpašuma joma
Īpašumu konversijas pārvaldes speciālists
Monta Rācenāja
 
7.
Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvalde
Būvniecības joma
Būvvaldes speciālists
1 jaunietis/
Evelīna Strupule, 
Māra Grīnberga,
Līva Kenkle
 
Jelgavas pilsētas domes administrācijas Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība
Grāmatvedība
Grāmatvedis
 
1 jaunietis
8.
Jelgavas pilsētas domes administrācijas Dzimtsarakstu nodaļa
Civiltiesības
Dzimtsarakstu nodaļas speciālists
Ilze Boreja, Linda Ropiņa, Izabella Zabarovska
9.
Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde
Sabiedrības integrācija
-SIP vadītāja;
-Jaunatnes lietu speciāliste;
-Kultūras darba speciāliste.
2 jaunieši/ 
Darja Aļeiņikova
 
10.
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
"Jelgavas izglītības pārvalde"
Izglītības iestāžu administrēšana 
-Izglītības pārvaldes vadītājs;
 -Galvenā speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos;
-Ekonomists;
-Grāmatvedis;
-Jurists;
-Speciālists pirmsskolas izglītības jomā.
3 jaunieši/ 
-Jurists;
Diāna Pāvulāne, 
-Ekonomists;
Elīna Mihailova,
-Izglītības pārvaldes vadītājs;
Aleksejs Lukjančikovs 
11.
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Sporta servisa centrs”
Sporta attīstības organizēšana
Sporta servisa centra speciālists
 Aleksejs Penavskis, 
Jeļena Hotuļova
12.
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde"
Sociālā palīdzība un aizsardzība
-Jelgavas sociālo lietu pārvaldes speciālists;
-Sociālās palīdzības organizatore;
-Sociālais aprūpētājs dienas centrā.
1 jaunietis/
Dārta Ance Ēdere,
Aleksandra Gavrilova,
Agnese Ķuze,
Santa Kiseļuna
 
13.
Bērnu sociālās aprūpes centrs
Sociālās aprūpes nodrošinājums bērniem
Bērnu sociālās aprūpes centra speciālists
3 jaunieši,
14.
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde ”Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs”
Izglītības iespēju piedāvājums pieaugušajiem un jauniešiem
Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centra speciālists
2 jaunieši
15.
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas reģionālais tūrisma centrs”
Tūrisma attīstība
Tūrisma speciālists
Nikolajs Lapšins
Antons Semens
16.
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs”
Kultūrmantojuma saglabāšana
Muzeja dažādas jomas speciālisti
6 jaunieši
 
17.
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas Zinātniskā bibliotēka”
Informācija, kultūra un izglītība
Bibliotekārs
3 jaunieši katrā no 4 pilsētas bibliotēkām. Kopā 11 jaunieši.
Sabīne Ostapenko, 
Anastasija Sulojeva
18.
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas pilsētas pašvaldības policija”
 
Drošība
 
Policists
Denis Nesterovs, Vadims Lavrinovics,
Andis Armanovičs, 
Edgars Migunovs, 
Gatis Felsbergs,
Ilze Štera
 
 

Pašvaldības aģentūras un
SIA
Nr. p. k.
Aģentūras un SIA
Nozare
„Ēnošanas” vakances
Vakanču skaits/
Pieteikušies
1.
Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra "Kultūra"
 
Kultūras dzīves organizēšana
-Projektu vadītājs;
-Kultūras darba speciāliste;
-Mākslinieks;
-Skaņu operators.
Elīna Smilgaine,
Sabīne Dzalbe,
Rūdolfs Bartuševics
Sandis Dolacis
2.
Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūrā "Pilsētsaimniecība"
Pilsētas vides apsaimniekošana
-Piesaistītā darbaspēka pārvaldniece;
-Apsaimniekošanas nodaļas vadītāja vietnieks.
Aleksejs Bobrovs, 
Edmunds Sutens
3.
Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra "Zemgales INFO" („Jelgavas vēstnesis”)
Informācijas sniegšana
Informācijas speciālists
2 jaunieši / 
Zane Grundmane
4.
SIA „Zemgales Olimpiskais centrs”
Sporta pasākumu organizēšana
Sporta organizators
Jānis Freimanis,
Edijs Jurušs,
Edgars Pričiņš,
Gatis Logins,
Toms Drusts,
Emīls Kuļījevs
5.
Jelgavas un Bauskas pašvaldību kopīga aģentūra SIA "Zemgales EKO"
Vides aizsardzība
Vides speciālists
5 jaunieši/
Samuels Kudla
Valsts institūcijas
Nr. p. k.
Institūcijas
Nozare
„Ēnošanas” vakances
Vakanču skaits/
Pieteikušies
1.
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Izglītība
I.Graudiņa, 63028951(pēc iepriekšējas pieteikšanāsinformācija@llu.lv līdz 10.februārim
 
2.
Zemgales reģionālā valsts darba inspekcija
Darba tiesību aizsardzība
2 jaunieši
3.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra Jelgavas nodaļa
Sociālā un tiesiskā aizsardzība
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālists
2 jaunieši
4.
Nodarbinātības valsts aģentūras Jelgavas filiāle
Nodarbinātība,
tiesību aizsardzība
Nodarbinātības valsts aģentūras speciālists
2 jaunieši


Paldies par Jūsu atsaucību un vēlmi piedalīties 
“Karjeras dienās 2011”.
Lai sāktu “ēnot”, Jums 16. februārī plkst. 8:15 jāierodas 
Jelgavas pilsētas domes Sēžu zālē, 2. stāvā 
un kopā ar “ēnu devējiem” dodieties uz izvēlēto vakances vietu.Citas ēnošanas vakances
Nr. p. k.
Struktūrvienība/organizācija/
uzņēmums
Nozare
„Ēnošanas” vakances
Vakanču skaits/
Pieteikušies
1.
SIA SEIDO M
Friziera pakalpojumi
 Frizieris
Alise Jekševica, Eleonora Platonova
2.
Biedrība „Bērnu un jauniešu mūzikas klubs”
Mūzikas izglītība
Mūzikas pasniedzējs
Paula Ansonska, Amanda Kupriša, Igors Pūris, Dagne Galvanovska, Beāte Švāne
3.
SIA „Meža koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”
Koksnes un koksnes produktu testēšana
Speciālists
1 jaunietis/ 
Matīss Aizkalns, Kārlis Liepiņš
4.
SIA „Larus-L”
Konditoreja
Konditors Lāsma Mežaka,
Jana Zeile, 
Inga Voitāne,
Alīna Binovska
 
5. SIA W&D Fotodizaina studija Fotodizainers Rudīte Sanžarevska, Viktorija Vrubļevska,  
6. "AKG Thermotechnik Lettland" Mašīnbūve Ražošanas brigadere Kristaps Popovs,
Genādijs Gavrīlovs
 
     
Kopā*
84
 

Lūdzam Jūs ierasties Sabiedrības integrācijas pārvaldē 
līdz 15.02, plkst. 8:00-17:00, 
lai saņemtu apliecinājuma zīmi par izvēlētās vakances ēnošanu.


1. SIA Seido-M – Katoļu 19, Jelgava, plkst. 9:00: Alise Jekševica, Eleonora Platonova.Kontakttālrunis, plkst. 63027177, 63010605.

2. Biedrība „Bērnu un jauniešu mūzikas klubs” – Dobeles 68, Jelgava: Paula Ansonska, Amanda Kupriša, Igors Pūris, Dagne Galvanovska, Beāte ŠvāneĒnām ierasties ne agrāk kā 14:00. Kontakttālrunis 29505899 – Zane.

3. SIA „Larus-L” – 
Svētes 9, Jelgava (konditoreja aiz Elvi)Lāsma Mežaka, Jana Zeile, Inga Voitāne, Alīna Binovska. 16.02 no plkst. 9:00, kontakttālrunis 63029175 – Inese Segutenko.

4. SIA W&D (Fotodizaina studija) – 
Lielā iela 1, Jelgava, plkst. 8:15Rudīte Sanžarevska, Viktorija Vrubļevska. Kontakttālrunis 29491294.

5. "AKG Thermotechnik Lettland" - 
Aviācijas 34, Jelgava, plkst. 9:00: Kristaps Popovs, Genādijs Gavrilovs. Kontakttālrunis 63012200.

6. Mežu un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts – 
Dobeles 41, Jelgava, plkst. 9:00: Kārlis Liepiņš, Matīss Aizkalns. Kontakttālrunis 63010605.


Ēnu devējiem un ņēmējiem papildinformācija un pieteikšanās: jelena.grisle@dome.jelgava.lv līdz š.g. 8. februārim.
tālr. 63022724, 27842165

* - nav iekļautas LLU studentu un pasniedzēju vakances.Kalendārs

«

»
P
O
T
C
P
S
Sv


Aktualitātes integrācijā

11.02.2019.
Apstiprināto „Ēnotāju” saraksts Jelgavas pilsētas pašvaldībā
08.02.2019.
Jaunieši var saņemt pašvaldības atbalstu savu ideju realizēšanai
07.02.2019.
“Poļu kulinārās tradīcijas karnevālu laikā”
05.02.2019.
Fotoizstāde par Baltkrievijas sasniegumiem sportā
05.02.2019.
Pasākumi, atzīmējot Lietuvas Republikas proklamēšanas 101.gadadienu
01.02.2019.
"Pasakas starpkultūru stilā"
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde © 2019